Projecte d’assessorament d’interiorisme

Vacarisses

Habitatge

Casa passiva de palla tècnica a Vacarisses

La construcció d’aquesta casa ens va enganxar des del primer moment. Un projecte de autoconstrucció d’habitatge respectuós i sostenible.

La parella es va decidir per la bioconstrucció amb palla tècnica, un sistema que comparteix la filosofia de la nova construcció més ecològica: 

K

El respecte i l’harmonia amb el medi, minimització de l’impacte de la construcció.

K

La màxima durabilitat i efectivitat, també a nivell energètic, acústic i de recursos emprats.

K

La sostenibilitat dels materials constructius en la seva recerca, la seva adquisició i també en el seu futur reciclatge. La palla és junt amb la fusta i la pedra, un dels materials constructius més antics. Essent un material de proximitat i abundant, no produeix residus tòxics ni requereix de molta energia per la seva preparació.

La coherència i el respecte pels valors de la seva construcció ens engresca a assessorar-los en materials, acabats i en el disseny dels espais interiors de la seva llar.

Promovem l’ecodisseny potenciant la visió i el protagonisme dels materials constructius, l’honestedat i la sostenibilitat del disseny i la integració dels elements. El nostre projecte:

K

Es decideixen per un sistema mixt de construcció amb palla i fusta per l’estructura i els tancaments.

Això ens permet gaudir dels sostres de fusta amb el doble espai, i les imponents jàsseres que ens mostren com funciona l’estructura de la casa. La neutralitat del blanc a les parets interiors relaxa l’imponent presencia de la fusta.

K

Proposem espais oberts que es miren directament i que comparteixen recursos.

Els materials, el mobiliari i la distribució potencien aquesta relació i aconsegueixen la màxima rendibilitat térmica, lumínica i aprofitament de l’espai.

K

Junt amb la coherència de recursos i de materials, proposem també una combinació cromàtica tranquila.

La fusta natural com material viu i vist, canvia i ens mostra el pas del temps en el seu color, en la seva tonalitat. La nostra proposta cromàtica de tres: la neutralitat del blanc a l’envolvent interior, l’acabat negre en l’estructura d’algunes peces de mobiliari i el gris que unifica i calma la diversitat d’acabats.