Finalista

Premis Habitàcola

Esdeveniments i exposicions

Sincretisme de rituals

Els Premis Habitàcola, creats l’any 1987 per Arquinfad (Associació Interdisciplinària de Disseny de l’Espai del FAD),  promouen la reflexió dels nous marcs teòrics en els àmbits del disseny i de l’arquitectura,  i cerquen respostes a les noves necessitats que requereix l’hàbitat com a mitjà social. Incentiven els estudiants de disseny i d’arquitectura a introduir-se i donar-se a conèixer en el competitiu món professional empresarial, ja que esdevindran els professionals del futur.

Contacte i connexió:

K

Aquesta edició vol revisar la funció dels espais de culte religiós que gràcies a un ús parcial de la instal·lació, en podrien albergar d’altres també d’interès per a la ciutat, el poble, el barri i els seus ciutadans.

K

Els espais públics amb funció social han de possibilitar, protegir i fomentar la trobada i l’intercanvi cultural de la societat.

Premis Habitàcola. Adhoc Estudi Interiorisme Terrassa.

El nostre projecte:

La nostra intervenció es formalitza a l’església de Sant Miquel,  al conjunt de les esglésies de l’antiga Seu d’Ègara, al barri de Sant Pere de Terrassa. Un conjunt monumental format per les esglésies romàniques de Sant Pere, Sant Miquel i Santa Maria.

K

Sincretisme de rituals, fusions culturals.

En el context de l’enfrontament entre grups pertanyents a societats i cultures diferents, el caràcter reformador no és tan evident, però té lloc una reinterpretació de la tradició pròpia que pot implicar l’adopció de pràctiques culturals antigues i en desús a les quals dotem d’un nou valor. Els rituals més ancestrals ens mostren respecte a la natura, als éssers naturals, a cada home, a cada dona i cada criatura. Cadascú és respectat i valorat per allò que és, pel seu jo. Cadascú és diví en la seva particularitat. Creences mil·lenàries que es basen en la idea de l’equilibri entre les forces de la natura i l’harmonització que els éssers vius presenten en relació amb aquestes.

L’aigua posseeix la virtut de la purificació, la regeneració i el renaixement. El contacte amb l’aigua implica sempre la regeneració: d’una banda, perquè la dissolució va seguida d’un nou naixement, i de l’altra, perquè la immersió fertilitza i augmenta el potencial de vida i de creació.

K

Actuació a l’Església de Sant Miquel.

Sistema d’aigua digital dissenyat per Carlo Ratti Associati, desenvolupant el concepte de la cortina d’aigua interactiva. Un circuit de canonades suspeses a l’aire envolten la cara exterior de l’espai central del baptisteri.Equipat amb sensors adequats, aquestes cortines d’aigua poden detectar l’aproximació de persones.Les vàlvules es poden obrir i tancar amb alta freqüència, a través del control d’un sistema informàtic.  El paviment tècnic actua com un gran dipòsit per on es filtra l’aigua que cau, que retorna al circuit gràcies a les bombes que s’instal·len sota el paviment.