Erostreet Festival Barcelona

Espai Firal
Erostreet Festival Barcelona

Interrelacionem amb expositors i visitants. El programa s’amplia i es creen nous espais. Murs de corda com a divisòries de gran format i gran lleugeresa. Formades per grans marcs de fusta amb cordes de fibres naturals tensades, d’on suspenen baldes flotants i lleugeres

Client

Sex Academy

Category

Disseny i espais