El Museu al Carrer

Girona Temps de Flors
El Museu al Carrer

El Museu al Carrer porta el relat d’un ítem reconegut i que és part del nostre bagatge cultural i social: les quatre estacions.

Cadascuna de les estacions es presenta dins un gran marc, on les flors de diferents colors, juguen i prenen diferents rols per explicar-nos allò que es representa.

Les flors s’acompanyen d’un altre element propi de la nostra cultura més artesana, el mosaic, que aporta més riquessa cromàtica i curiositat a la interpretació i representació del conjunt. En aquest format, també recuperem la mosca, amb connotació cultural a la ciutat de Girona, i que ens relaciona tot el conjunt dels marcs, fent la seva pròpia interpretació.

Els visitants interactuaran culturalment amb la nostra actuació, formant tambè part d’ella, gràcies a la incorporació de material reflexant a cadascun dels marcs, que els portarà a veure’s a l’interior de cadascuna de les representacions.

Client

Proyecto personal

Category

Disseny i emocions